Câu hỏi:   

Có Bao Nhiêu Mặt Người trong hình

Câu trả lời:   ​

có 9 mặt

  • VCAL TV Facebook
  • LeHanhQueen
  • YouTube Social  Icon

© 2018 By VCAL Television.